Start

Komu pomagam?

Wspomagam rozwój w szerszej perspektywie życiowej,
dlatego pracuję z uczniami i studentami,
którzy chcieliby podążać ku własnym celom.

UCZĘ MYŚLENIA

Poprzez naukę ścisłego
myślenia pomagam
w uzyskiwaniu
lepszych wyników
w znajdowaniu celów
życiowych.
Uczę odwagi
w dążeniu do nich.

Prowadzę indywidualne i grupowe korepetycje z matematyki i fizyki dla uczniów szkół podstawowych, szkół średnich (w tym maturzystów) i studentów.

 

Moich uczniów wspomagam w nadawaniu sensu ich edukacji szkolnej i znalezieniu celów życiowych, które są dla nich odpowiednie i do których warto dążyć.
Pokazuję sposoby konsekwentnego dążenia do celu.
Pomagam konstruować indywidualną ścieżkę  kariery.

Prowadzę indywidualne sesje coachingowe – – spotkania z uczniami i studentami pragnącymi odkryć własne cele życiowe i podążać ku nim.

Pomagam poprawić szkolne wyniki, przygotowuję do egzaminów i sprawdzianów, stawiając przede wszystkim na trwałe rozumienie omawianych zagadnień.

Zajęcia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 

UCZĘ MYŚLENIA

Nie można nikogo nauczyć
myśleć, ale można
nauczyć myśleć
w określony sposób,
na przykład
matematycznie.