Proces twórczy

Dostęp do prawej półkuli mózgu Myślenie logiczne,  matematyczne to domena lewej półkuli. Okazuje się jednak, że proces twórczy w matematyce wykorzystuje obie półkule mózgowe. Innymi słowy istotną rolę odgrywa również półkula prawa. Prawa półkula mózgu nie tylko pozwala uczyć się efektywniej, ale może odblokować umiejętności na poziomie geniuszu. Samo rozwijanie prawej …………….