Co mierzy termometr?

Precyzyjniej: co mierzy termometr rtęciowy albo alkoholowy? Jak to co? Temperaturę. Prawda? Temperaturę czego? Wydawać by się mogło, że termometr mierzy temperaturę ciała, do którego przyłoży się termometr. Aha – odpowiednio długo trzeba przykładać – bo gdy się przyłoży na krótko (na przykład pod pachę), to nie pokazuje temperatury ciała. …………….