KANaPKa: Formułowanie celów

KANaPKa nazwa żartobliwa [wymyślona przeze mnie], a sprawa jest poważna jak…  kanapka, którą się bierze w daleką podróż, a taką podróżą może być zdanie matury i pójście na studia. KANaPKa jest moją przeróbką metody SMART (ang. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Jak widać tłumaczenia z jednego języka na drugi to czasami …………….