KANaPKa: Formułowanie celów

KANaPKa nazwa żartobliwa [wymyślona przeze mnie], a sprawa jest poważna jak…  kanapka, którą się bierze w daleką podróż, a taką podróżą może być zdanie matury i pójście na studia. KANaPKa jest moją przeróbką metody SMART (ang. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Jak widać tłumaczenia z jednego języka na drugi to czasami …………….

Jak zdać maturę z fizyki

Jak zdać maturę z fizyki – proste recepty Matura z fizyki to nie K2, choć – trzymając się pewnej analogii – wymaga wysiłku, by zdobyć szczyt. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie i przekraczania własnych słabości i zwątpienia. Co Cię powstrzymuje, by zdać maturę z fizyki wysoko? Gdyby szukać źródeł sukcesu w …………….

Jak się uczyć matematyki

Matematyka w szkole i na studiach Nie ma prostej recepty, jak się uczyć matematyki. Niewątpliwie aby dobrze sobie radzić z coraz to nowymi wyzwaniami, trzeba być dobrze przygotowanym. Rysunek poniżej pokazuje kilka wybranych elementów takiego dobrego przygotowania matematycznego. Przemyślmy poszczególne składniki. Umiejętności obliczeniowe to podstawa – to nie tylko obliczenia …………….