Polityka prywatności

Zbiór zasad związanych z ochroną Twoich danych osobowych

Polityka prywatności w skrócie::

1. Nikomu nie udostępniam Twoich danych bez Twojej wyraźnej zgody.

2. To od Ciebie wiem, kim jesteś.

3. W każdej chwili możesz usunąć swoje zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Usunę je i już.

Poniżej rozwinięcie polityki prywatności, więcej szczegółów i informacji.

Polityka prywatności – szczegółowo

Data publikacji dokumentu: 19.05.2018 r. godz. 21:20.

§.1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Edukacja i Rozwój Jarosław Jabłonka z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. T. Kościuszki 11 m. 17, REGON: 240838065. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanuję Twoje prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane w formularzach na witrynie jaroslawjablonka.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator danych

 1. Administratorem danych osób, którzy uczęszczają do mnie na zajęcia, jest firma Edukacja i Rozwój Jarosław Jabłonka. Oznacza to, że jeśli kontaktujesz się ze mną w sprawie zajęć, to przetwarzam podane przez Ciebie dane osobowe Twoje lub Twojego dziecka: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, szkoła, adres IP.
 2. Administratorem danych osób zapisanych na newsletter oraz na listy mailingowe jest firma FreshMail Sp. z o.o. (link do strony firmowej FreshMail, Polityka antyspamowa firmy FreshMail, Polityka prywatności firmy FreshMail). FreshMail to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi w firmie FreshMail Sp. z.o.o. możesz zgłaszać bezpośrednio drogą mailową na adres: pomoc@freshmail.pl lub pisemnie: FreshMail sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków.
 3. Przetwarzane dane osobowe w newsletterze obejmują imię, adres mailowy, płeć, kod miejscowości, adres IP.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3.  w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli zapisałeś się na zajęcia.
   2. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter.

§3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Edukacja i Rozwój Jarosław Jabłonka jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zajecia@jaroslawjablonka.pl.
 3. Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.
 4. Firma Jarosław Jabłonka Edukacja i Rozwój ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Firma  Jarosław Jabłonka Edukacja i Rozwój nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Została wprowadzona kontrola dostępu do danych, dzięki czemu minimalizuję skutki ewentualnego naruszenia ich bezpieczeństwa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.

§4. Pliki cookies

 1.  Witryna jaroslawjablonka.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3.  Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
 5.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcje zarządzania plikami cookies można znaleźć w internecie za pomocą frazy „jak wyłączyć pliki cookies”.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane są zachowane i wykorzystane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§5. Uwagi końcowe

 1. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mailowy, telefoniczny bądź sms-owy. Dane do kontaktu są na stronie Kontakt.