Matematyka na studiach

Matematyka na studiach

Zakres materiału:

Algebra: układy równań, macierze, wyznaczniki, metoda Gaussa, liczby zespolone

Geometria analityczna: wektory, równanie prostej, równanie płaszczyzny,

Analiza matematyczna: granice, pochodne, całki, całki podwójne, całki potrójne

Równania różniczkowe

Analiza funkcjonalna

Cennik

  • korepetycje z matematyki indywidualne 120 zł/60 min.
  • korepetycje z matematyki dla 2 osób: 80 zł / 60 min. dla jednej osoby

Formy zapłaty: gotówką, kartą płatniczą.