Coaching

Czy te problemy dotyczą Ciebie?

Jednym z powszechnych zjawisk w szkole jest nuda. Nuda to brak zaciekawienia tym, co się dzieje wokół nas, i tym, co się samemu robi. Różne badania pokazują, że nudę doświadcza od 40% do 55% uczniów. Na poczucie nudy w szkole wpływa: 1. przedmiot nauczania, 2. nauczyciel oraz 3. temat. Te 3 czynniki mogą występować razem.  Jak walczyć z nudą? Poprzez własne zaangażowanie, poszukanie czegoś dla siebie, nastawienie na odkrywanie i nie poddawanie się nastrojowi zniechęcenia, znużenia i uznawania wszystkiego za zbyt trudne. To najprostsza strategia zwalczania nudy. To Ty masz decydujący wpływ na to,  co jest, a  co nie jest nudne. Jak uatrakcyjnić to, co wydaje się na początku nudne? Jak się zachęcić? Jak zmotywować do wytężonego wysiłku?

Uczniowie i studenci borykają się z poczuciem niskiej wartości („Nie dam rady”, „To dla mnie za trudne”, „Nigdy się tego nie nauczę”, czy „Jestem głupi / głupia”). Jednym ze sposobów podniesienia poczucia własnej wartości jest podjęcie skutecznych wysiłków, działań, które kończą się sukcesem. Istotną kwestią jest przy tym zdefiniowanie „sukcesu” i „porażki” – czy sukcesem jest na przykład „5” ze sprawdzianu, ilość poświęconego czasu na rozwiązywanie zadań czy poczucie, że się dało z siebie wszystko. To są kwestie ważne i trudne. Warto im poświęcić czas, wysiłek, energię – podjąć je – są one elementem zespołu cech, które często określa się jako odporność psychiczna.

Problemy z wytrwałością w działaniu to jedne z najczęstszych problemów nie tylko uczniów, ale również osób (bardzo) dorosłych. Aby wytrwać w dążeniu do celu, dobrze by było mieć dobry cel. Czasami jednak postawiony cel jest dobry, ale brakuje nam wytrwałości, uporu, systematyczności, by do tego celu dążyć i by go osiągnąć. Z drugiej strony może nas ogarnąć wątpliwość: skoro (tak szybko) przestaliśmy dążyć do celu, to może ten cel nie był dobry (dla nas)? Może lepiej znaleźć inny – wreszcie dobry cel? To nie są proste sprawy. Często wymagają zmiany sposobu myślenia o sobie, o swoich bliskich, o szkole, o tym, co się chce w życiu robić, jak budować (emocjonalne) relacje z innymi i tak dalej. Za bardzo odbiegam od problemów z uczeniem się matematyki czy fizyki? Mam nadzieję, że nie… 🙂

Dla kogo coaching?

Dla uczniów czy studentów, którzy mają problemy związane z uczeniem się, z uczeniem się przedmiotów ścisłych, którzy widzą, że dotarli do ściany i potrzebują spojrzenia na własną sytuację z innej perspektywy – perspektywy, która da im nową, świeżą dawkę pozytywnej energii.

W czym mogę Ci pomóc?

 • w (ponownym) zaciekawieniu się matematyką i fizyką
 • w rozwijaniu nowych umiejętności
 • w budowaniu własnych strategii uczenia się
 • w tworzeniu własnego „warsztatu nauki”
 • w poznaniu własnych mocnych stron i pokonywania słabości
 • w zrozumieniu własnej sytuacji szkolnej, relacji z nauczycielami i kolegami z klasy
 • w eliminacji przekonań samoograniczających
 • w rozwijaniu nawyków wzmacniających
 • we wzmocnieniu własnych podstawowych wartości
 • w poprawie umiejętności uczenia się na błędach i porażkach
 • w odblokowaniu siebie
 • w odkryciu i określeniu własnych celów i zamierzeń
 • w znalezieniu źródeł stresu, lęków, poczucia paraliżu i znalezieniu skutecznych działań

Jakie możesz odnieść korzyści dla siebie?

 • Rozpoznasz swój priorytet i cele długofalowe związane z edukacją i rozwojem osobistym.
 • Zdobędziesz umiejętności planowania nauki przedmiotów ścisłych: matematyki i fizyki.
 • Będziesz realizować zaplanowane cele.
 • … (Co tylko zechcesz, nawet jeśli się wyda to realne.)

Jak wygląda wsparcie coachingowe?

Wsparcie coachingowe odbywać się może w dwóch formach:

1. jako ważny składnik korepetycji z matematyki czy fizyki

albo

2. jako osobny cykl spotkań coachingowych.

Proces uczenia się tak trudnych i ważnych w systemie edukacji przedmiotów nie może się ograniczać wyłącznie do zagadnień rachunkowych, wyjaśniania  pojęć czy zrozumienia praw przyrody. Istotną kwestią jest motywacja człowieka, poczucie sensu i znaczenia tego, co robi, w co się angażuje.  Jeden obszar ma wpływ na drugi i na odwrót. Wysoka motywacja i poczucie sensu wpływa na wytrwałość w działaniu, a to, jak dużo czasu się poświęca na opanowanie materiału i z jakim skutkiem. Sukcesy w tym obszarze (to znaczy w opanowaniu materiału) z kolei wpływają na poczucie sensu, poprzez odczuwaną radość i satysfakcję z podjętych działań i zamierzeń.

Pokrótce scharakteryzuję oba rodzaje wsparć coachingowych.

Ad 1. „ważny składnik korepetycji z matematyki czy fizyki”

W przypadku przygotowania do egzaminu maturalnego ważnymi kwestiami – oprócz częstotliwości spotkań – jest ustalenie celu i umiejscowieniu go w kontekście planów na studia i pracę zawodową. W trakcie spotkań – jeśli zachodzi taka potrzeba – poruszamy kwestie organizacji czasu, sposobów uczenia się, sposobów radzenia sobie ze stresem i in. Czas poświęcony na zagadnienia coachingowe waha się od 0%  do około 30%. Z jednej strony są uczniowie, którzy nie chcą lub nie potrzebują takiego wsparcia, z drugiej strony zdarza się, że cała lekcja poświęcona jest coachingowi.

Ad 2. „osobny cykl spotkań coachingowych”

W takim ujęciu kwestie związane z nauką matematyki czy fizyki są niejako na drugim planie, choć mogą być istotnym pretekstem spotkań.

Pierwsze spotkanie służy sprawom organizacyjnym i rozpoznaniu problemu, jego istoty. Jest ono dobrą okazją do przedstawienia swoich oczekiwań.

Jeśli się zdecydujemy na współpracę, to podejmujemy decyzję co do dalszej współpracy – definiujemy problem oraz ramy czasowe spotkań,  spisujemy kontrakt, ustalamy ramowy plan działań.

Oprócz spotkań ważnym elementem coachingu są zadania domowe do wykonania.
W czasie między kolejnymi sesjami będziesz mieć do wykonania pewne zadania.
Kolejna sesja będzie poświęcona ich wspólnej ocenie.

Prognozowana liczba spotkań wynosi między 4 a 6 w czasie do 3 miesięcy.

Cennik indywidualnej sesji coachingowej

 • pierwsze spotkanie trwa 30 min.,  bez opłat oraz bez domniemanych i niewysłowionych zobowiązań
 • uczeń 100 zł/60 min., płatne z góry za kolejne 3 spotkania
 • student 150 zł/60 min., płatne z góry za kolejne 3 spotkania